0987.919.262

|

hi@vominhhuy.com

Khóa học
SEO for CLIENT

Khóa học giúp bạn hiểu cách Google hoạt động, quy trình triển khai một dự án SEO, theo dõi các metric quan trọng trong SEO và kinh nghiệm làm việc với Agency.

* Khóa học được tổ chức online qua Google Meet.

elementor 1663 SEO for Client

NHỮNG AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC

seo for client SEO for Client

Chủ doanh nghiệp

Khóa học sẽ giúp chủ doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể cách quản trị website, cũng như vai trò của website trong Marketing.

Việc khai thác hiệu quả website của doanh nghiệp sẽ làm tăng nhận diện thương hiệu, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ đội ngũ bán hàng, đội ngũ marketing.

Các hiệu quả đó sẽ làm giảm chi phí tìm kiếm khách hàng của doanh nghiệp.