0987.919.262

|

hi@vominhhuy.com

Xin chào,

Đây là một blog vui vẻ tích cực

Nơi chia sẻ những suy nghĩ của Huy trong quá trình kinh doanh, làm Marketing, chăm sóc gia đình, chiêm nghiệm về cuộc sống.

Các bài viết của Huy

Góc nhìn cá nhân về cuộc sống và sự nghiệp cùng những bài học kinh nghiệm

Khóa học / Webinar

Webinar

Chỉ số thành công của Lead Conversion

Buổi Webibar này sẽ giúp bạn đi sâu vào 7 chỉ số để bạn có góc nhìn 360 độ của Lead Conversion (Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng).

Khóa học

Website Management for Marketing

Khóa học này giúp bạn khai thác tối đa khả năng của Website trong Digital Marketing, giúp các cá nhân và doanh nghiệp tăng trưởng bán hàng, marketing, hình ảnh thương hiệu.

Sáng tạo cùng AI

Các tác phẩm được thực hiện bằng công cụ MidJourney, xem thêm tại đây