0987.919.262

|

hi@vominhhuy.com

#huythayla

Những góc nhìn của cá nhân Huy trong cuộc sống

Đúng trước, đẹp sau

Có một cái “bệnh” dạo này Huy thường gặp trong các dự án phát triển Website và Digital Marketing là chủ-nghĩa-hoàn-hảo (perfectionism). Nói một cách

Xem bài viết »

Thôi, cứ làm đi

Bắt đầu 1 cái gì mới thường sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong phần lớn trường hợp khó khăn nó không nằm ở vấn đề

Xem bài viết »