0987.919.262

|

hi@vominhhuy.com

Võ Minh Huy

Website TDP IELTS

Thông tin dự án Công việc thực hiện Kết quả đạt được Website golive: https://tdp-ielts.edu.vn/

Xem bài viết »

Đọc sách 4.0

Bài viết này Huy chia sẻ về cách Huy đọc sách trong những năm vừa qua, từ đơn giản đến phức tạp, nhằm mục đích

Xem bài viết »

Đúng trước, đẹp sau

Có một cái “bệnh” dạo này Huy thường gặp trong các dự án phát triển Website và Digital Marketing là chủ-nghĩa-hoàn-hảo (perfectionism). Nói một cách

Xem bài viết »

Thôi, cứ làm đi

Bắt đầu 1 cái gì mới thường sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong phần lớn trường hợp khó khăn nó không nằm ở vấn đề

Xem bài viết »